ZAŠTITA DOSTOJANSTVA Nakon upozorenja SDLSN započelo se imenovanje povjerljivih savjetnika u državnim tijelima

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA Nakon upozorenja SDLSN započelo imenovanje povjerljivih savjetnika u državnim tijelima

Pov_savjetnici_SDUU

(SDLSN, 27. svibnja 2009.) Zaštita dostojanstva državnih službenika i namještenika ovih dana je dobila snažan poticaj u obliku raspisa Središnjeg državnog ureda za upravu kojim se državna tijela podsjećaju na obvezu imenovanja povjerljivih savjetnika te obvezu dostave podataka o imenovanim povjerenicima radi objave popisa povjerljivih savjetnika na web stranici SDUU.

good_practiceBudući da su povjerljivi savjetnici, odnosno osobe ovlaštene od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva već odavno trebale biti imenovane sukladno sporazumu između Vlade i sindikata državnih službi koji je kao krajnji rok za imenovanje odredio 31. prosinca 2007. godine, dostava podataka o povjerljivim savjetnicima ovaj se puta traži u realnom, ali kratkom roku, do 10. lipnja 2009. godine.
Upućivanjem raspisa svim državnim tijelima Vlada je brzo i učinkovito odgovorila na upozorenje i traženje Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH od 20. svibnja, u kojem je Sindikat socijalnom partneru dostavio pregled zajedničkih obveza na području zaštite dostojanstva državnih službenika i namještenika.
Ovime se u državnim tijelima stvaraju preduvjeti za uspostavljanje mreže povjerljivih savjetnika kojima zaposleni mogu uputiti pritužbe u slučajevima uznemiravanja i spolnog uznemiravanja, ali i za prikupljanje vjerodostojnih podataka o prisutnosti i stvarnim dimenzijama pojave uznemiravanja na radnom mjestu, budući da povjerljivi savjetnici imaju obvezu dostave izvješća o zaprimljenim pritužbama.,

uznemiravanje4

Imenovanje povjerljivih savjetnika ima i obilježja prevencije odnosno upozorenja potencijalnim i stvarnim zlostavljačima na radnom mjestu da se njihove žrtve imaju kome obratiti, a Vlada kao poslodavac ima instrument kojim može detektirati neželjeno ponašanje na radnom mjestu.
Pored toga, učinkovit sustav prevencije, detekcije i sankcioniranja uznemiravanja trebao bi priče o mobingu u državnim tijelima potkrijepiti ili demantirati, a to je najbolji način zaštite dostojanstva državnih službenika i namještenika.

Pročitajte još…