Zatražen prijam kod ministrice obrane RH

Zatražen prijam kod ministrice obrane RH

Naš znak: 183/03
U Zagrebu, 13. lipnja 2003

MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
n/r ministrice, gđe Željke Antunović

PREDMET: Radni sastanak, traži se

Poštovana,

molimo Vas da u tijeku idućeg tjedna održite sastanak s predstavnicima našeg sindikata. Predlažemo da se razgovara o otvorenim pitanjima na koje su nas upozorili naši sindikalni povjerenici, i to:

 1. Nepoštivanje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
  1. članka 10. – naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
  2. članka 39. – rad u turnusima, subotom i nedjeljom noću
  3. članak 49. – prijevoz na posao i s posla
 2. Zaštita sindikalnih povjerenika (članak 74. Kolektivnog ugovora)
 3. Uočeni problemi kod izdavanja rješenja o raspolaganju
 4. Inicijativa za sporiji preustroj za područje Slavonije
 5. Dodaci na plaće (članak 169. Zakona o službi u OS)
 6. Različito

Molimo Vas da sastanku prisustvuje pomoćnik ministrice za ljudske resurse, gospodin Krunoslav Mazalin i predstavnik službe za financije.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas

U privitku:
– popis sindikalnih povjerenika
O tome obavijest:
1. MORH, Tajništvo, gđa Višnja Tafra
2. Sindikalnim povjerenicima u MORH