Zatražena ocjena ustavnosti i zakonitosti članka 5. Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

Zatražena ocjena ustavnosti i zakonitosti članka 5. Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

Naš znak: 133/03
U Zagrebu, 15. travnja 2003.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
PREDMET: Članak 5. Uredbe o poslovima i posebnim
uvjetima rada u državnoj službi
– ocjena ustavnosti i zakonitosti, predlaže se

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 36. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 99/99), predlaže pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 5. Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 74/02).

Rečenom odredbom povrijeđene su odredbe članka 14. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 41/01 i 55/01), te članka 2. Zakona o radu (“Narodne novine”, broj 38/95, 54/95, 65/95 i 17/01).

Zahtjev temeljimo na činjenici da su odredbom članka 2. Uredbe definirani poslovi s posebnim uvjetima rada kao poslovi radnih mjesta na kojima službenicima i namještenicima koji ih obavljaju pretežiti dio svakoga radnog dana, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti opasnost od ugrožavanja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušavanja zdravlja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera sukladno posebnim propisima.

Iz rečene odredbe je razvidno da je razlog donošenja Uredbe činjenica da obavljanje određenih poslova sa sobom nosi opasnost ugroze života i zdravlja, koja se ne može izbjeći primjenom uobićajenih mjera zaštite na radu.

Međutim, člankom 5. Uredbe, kojim se utvrđuju poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada i visina dodataka kao kompenzacijska mjera za izloženost ugrozi života i zdravlja, nejednako se vrednuje život i zdravlje, određivanjem dodatka na osnovnu plaću u visini 10% za višeg inspektora i inspektora, odnosno 5% za inspektora II vrste. Time se inspektori II vrste nalaze u dvostruko nepovoljnijem položaju. Naime, pored toga što se njihov život i zdravlje vrednuje kao 50% vrijednosti života i zdravlja višeg inspektora i inspektora, dodatak na plaću kao posljedica izlaganja povećanoj ugrozi života i zdravlja u za pola manjem postotku za njih znači još veće smanjenje dodatka, budući da im je osnovna plaća ionako srazmjerno manja od plaće višeg inspektora i inspektora.

Ovakvim rješenjem se, po našem mišljenju, narušava ustavno načelo jednakosti građana pred zakonom, odnosno načelo zabrane nejednakog postupanja iz članka 2. Zakona o radu.

S obzirom na rečeno molimo Vas da poduzmete mjere iz Vaše nadležnosti kako se  inspektori II vrste zvanja ne bi tretirali kao građani II vrste.

S poštovanjem,
TAJNIK
Siniša Kuhar