Zatraženi pregovori radi potpisivanja kolektivnog ugovora za HZZ

Zatraženi pregovori radi potpisivanja kolektivnog ugovora za HZZ

Naš znak: 110/03
U Zagrebu, 26. ožujka 2003.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Potpredsjednik, gospodin Goran Granić
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Ministar, gospodin Davorko Vidović
HRVATSKI ZAVOD ZAPOŠLJAVANJE
Ravnateljica, gđa Sanja Crnković-Pozaić

PREDMET: Pregovori radi potpisivanja kolektivnog ugovora za Hrvatski zavod za zapošljavanje
– traže se

Poštovani,

sukladno odredbi članka 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, kojim se propisuje, između ostalog, da će se njegovi potpisnici zalagati i rukovoditi načelom poticanja zaključivanja kolektivnih ugovora pojedinih javnih službi, te činjenici da je ovim kolektivnim ugovorom čitav niz pitanja (dnevni ili tjedni raspored radnog vremena, godišnji odmor, uvećanje plaće, plaća za rad s posebnim uvjetima, ostala materijalna prava) predviđeno utvrditi kolektivnim ugovorom za određenu djelatnost, tražimo da se pristupi pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S time u svezi potrebno je pokrenuti aktivnosti radi izrade protokola o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za Hrvatski zavod za zapošljavanje, sukladno članku 84. Temeljnog KU.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas

O tome obavijest:

  1. Ministarstvo rada i socijalne skrbi
    zamjenik ministra, g. Božo Žaja
    pomoćnica ministra, gđa Vera Babić
  2. Ured za socijalno partnerstvo
    Predstojnik, g. Vitomir Begović