Zatraženo pokretanje postupka mirenja radi kolektivnog radnog spora

Zatraženo pokretanje postupka mirenja radi kolektivnog radnog spora

Naš znak: 110-3/03
U Zagrebu, 3. srpnja 2003.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ravnateljica, gđa Sanja Crnković-Pozaić

PREDMET: Sklapanje kolektivnog ugovora za zaposlene u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
– pokretanje postupka mirenja

Poštovani,

sukladno članku 3. stavak 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, kojim se propisuje da će se njegovi potpisnici zalagati i rukovoditi načelom poticanja zaključivanja kolektivnih ugovora pojedinih javnih službi (granski kolektivni ugovor), te ukazanoj potrebi za sklapanjem takvog ugovora, krajem 2002. godine predložili smo naslovu otpočinjanje pregovora za sklapanje ugovora. Međutim, iako je pregovarački odbor Sindikata sastavio nacrt kolektivnog ugovora i s kojim tekstom se složila ravnateljica HZZ, gđa Sanja Crnković-Pozaić, umjesto njegova potpisivanja Sindikatu je dostavljeno mišljenje potpredsjednika Vlade, gospodina Gorana Granića, kojim se odbija potpisivanje kolektivnog ugovora za HZZ, s obrazloženjem da taj ugovor ne odražava osobite specifičnosti koje bi u skladu s izraženom voljom stranaka temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe opravdale sklapanje Kolektivnog ugovora za HZZ.

Sindikat prihvaća obrazloženje g. Granića u dijelu u kojem tvrdi da su pojedine odredbe predloženog kolektivnog ugovora doslovni prijepis odredbi temeljnog kolektivnog ugovora ili pak zakonskih odredbi koje reguliraju pitanja iz područja radnih odnosa. Međutim, g. Granić prelazi preko predloženih odredbi kolektivnog ugovora koje nisu regulirane temeljnim kolektivnim ugovorom, već se odredbama tog ugovora direktno upućuje na njihovo rješavanje granskim kolektivnim ugovorom.

Upravo je ta pitanja Sindikat želio riješiti granskim kolektivnim ugovorom za zaposlene u HZZ čiji zaposlenici su  organizirani u našem sindikatu.

No, druga strana (poslodavac) na sve dosadašnje zahtjeve Sindikata za nastavak kolektivnog pregovaranja uporno odbija, pozivajući se na naprijed rečeno mišljenje g. Granića o nesvrsishodnosti sklapanja granskog kolektivnog ugovora za HZZ.

S obzirom da sve preostale javne službe potpisnici temeljnog kolektivnog ugovora uz taj ugovor imaju i potpisane granske kolektivne ugovore, smatramo opravdanim sklapanje takvog ugovora i za zaposlene u HZZ.

U nemogućnosti da privolimo drugu stranu na nastavak kolektivnog pregovaranja, to sukladno članku 5. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ovim dopisom konstatiramo da je među strankama došlo do kolektivnog radnog spora te u svezi s time pokrećemo postupak mirenja.

U skladu s prednjim imenuje se Ivica Ihas, predsjednik Sindikata, za člana mirovnog vijeća ispred sindikata.

Istovremeno, moli se naslov da u roku od 24 sata od prijema ovoga dopisa imenuje svog člana mirovnog vijeća.

Kao trećeg člana mirovnog vijeća sindikat predlaže profesora Davora Krapca, dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Moli se naslov da potvrdi imenovanje trećeg člana mirovnog vijeća ili da Sindikatu dostavi svoj prijedlog.

Zadatak mirenja je utvrditi nacrt teksta kolektivnog ugovora za zaposlene u HZZ, a kao polaznu osnovicu uzeti postojeći nacrt koji je izradio pregovarački tim Sindikata.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas

O tome obavijest:

  1. Vlada Republike Hrvatske, potpredsjednik, g. Goran Granić
  2. Ministarstvo rada i socijalne skrbi, g. Davorko Vidović
  3. Ured za socijalno partnerstvo, g. Vitomir Begović