Zatraženo tumačenje članka 16. Kolektivnog ugovora

Zatraženo tumačenje članka 16. Kolektivnog ugovora

Naš znak: 203/03
U Zagrebu, 7. srpnja 2003.

Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

PREDMET: Odredba članka 16. Kolektivnog ugovora
– tumačenje, traži se

Molimo Vas za mjerodavno tumačenje odredbe članka 16. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, tj. imaju li vatrogasci, kao zaposlenici koji rade na poslovima na kojima se ni uz primjenu mjera zaštite na radu ne mogu u potpunosti zaštititi od štetnih utjecaja, pravo na najmanje 30 dana godišnjeg odmora.

Budući da su godišnji odmori već u tijeku molimo Vas da nam žurno dostavite odgovor.

S poštovanjem,
TAJNIK
Siniša Kuhar
O tome obavijest:
– povjerenicima u vatrogastvu