Zdrava radna mjesta smanjuju opterećenja

Zagreb, 1. srpnja 2021. (nhs.hr/SDLSN) – Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA), organizirali su jučer za predstavnike udruženih sindikata seminar pod nazivom „Zdrava radna mjesta smanjuju opterećenja“. Među polaznicima seminara bilo je i troje predstavnika SDLSN-a.

Kako se, među ostalim, moglo čuti, najčešće bolesti u vezi s radom, od kojih je poslodavac dužan štititi radnike, jednako kao i od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, su bolesti vezane za kralježnicu, koje se javljaju kao posljedica dugotrajnog sjedenja i rada s računalom. Istaknut je i problem praćenja bolesti u vezi s radom, odnosno nepostojanje praćenja, na čemu je potrebno poraditi kako bi se dobila cjelokupna slika o postojanju mišićno – koštanih poremećaja.

Kao što je SDLSN već upozorio povodom Dana zaštite na radu, poremećaji mišićno-koštanog sustava su najveći zdravstveni problem povezan s radom u Europi te utječu na smanjenje kvalitete života i radne sposobnosti pojedinaca. Štete poduzećima i gospodarstvu u cjelini. Oni su jedan od najčešćih uzroka invaliditeta i odlaska na bolovanje.

Rješenje je u preventivnom pristupu. Ponajprije u prepoznavanju svih opasnosti koje mogu naštetiti radnicima, procjenjivanju ozbiljnosti njihovih posljedica i pronalaženju prikladnih mjera zaštite. Potom i u razvijanju kulture zaštite na radu, informiranju i educiranju, podizanju svijesti o važnosti i benefitima zaštite na radu, te aktivnom, zajedničkom sudjelovanju poslodavaca i radnika, odnosno njihovih predstavnika u osiguranju zdravog i sigurnog radnog okruženja.

Sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (članak 94.), u provođenju mjera zaštite na radu sindikalni povjerenik ima pravo i obvezu osobito:
– sudjelovati u planiranju mjera za unaprjeđivanje uvjeta rada,
– biti informiran o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdravlje službenika i namještenika,
– primati primjedbe službenika i namještenika na primjenu propisa i provođenje mjera zaštite na radu,
– biti nazočan inspekcijskim pregledima i informirati inspektora o svim zapažanjima službenika i namještenika,
– pozvati inspektora zaštite na radu kada ocijeni da su ugroženi život i zdravlje službenika i namještenika, a državno tijelo to propušta ili odbija učiniti,
– školovati se za obavljanje poslova zaštite na radu, stalno proširivati i unaprjeđivati svoje znanje, pratiti i prikupljati informacije odgovarajuće za rad na siguran način,
– staviti prigovor na inspekcijski nalaz i mišljenje,
– svojom aktivnošću poticati ostale službenike i namještenike za rad na siguran način.

Ako u državnom tijelu nije izabran povjerenik zaštite na radu u skladu s propisima s područja zaštite na radu u propisanom roku povjerenika zaštite na radu može imenovati sindikat.

Više o seminaru:
NHS_ Seminar Nezavisnih hrvatskih sindikata o mišićno-koštanim poremećajima