Ženama u državnoj upravi – rutinski poslovi

ISTRAŽIVANJE O SPOLNOJ NERAVNOPRAVNOSTI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Ženama u državnoj upravi – rutinski poslovi

ravnopr_spol050309_390

ZAGREB – Ženama koje rade u državnoj upravi, javnim službama i područnoj i lokalnoj samoupravi češće se dodjeljuju nespecifični rutinski poslovi nego muškarcima, pokazalo je istraživanje “žene i ravnopravnost spolova u javnoj upravi” što ga je proveo Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika sa Studijskim centrom socijalnog rada novilist_logoPravnog fakulteta. U istraživanju je sudjelovalo 1.945 žena, a najveći dio ispitanica radi u državnoj upravi. Prema podacima ankete ukupno 78,1 posto ispitanica, kada govore o uvažavanju stručnosti i kompetentnosti s obzirom na spol, smatraju kako se na njihovim radnim mjestima ne favorizira stručno mišljenje s obzirom na spol. Ukupno 75,3 posto ispitanica smatra kako se nespecifični rutinski poslovi više dodjeljuju ženama. Takovo postupanje najizraženije je u područnoj i lokalnoj samoupravi gdje 80,1 posto ispitanica smatra da su prve na listi za odrađivanje rutinskih poslova, naprema 75,1 posto žena u državnoj upravi i 65,6 posto u javnoj službi.
ravnopr_spol050309_240Rezultati istraživanja kazuju i da ispitanice procjenjuju statistički značajno veću ravnopravnost spolova kada im je neposredno nadređena žena. No, kada u spolnoj strukturi organizacije predvladavaju muškarci, ispitanice procjenjuju značajno veću neravnopravost nego kada u organizaciji prevladavaju žene ili je izjednačen broj muškaraca i žena.
Gotovo 75 posto ispitanica smatra kako unutar organizacija u kojima rade nema seksizma i seksističkog zlostavljanja. No, kada se pogledaju rezultati za državnu upravu, onda 34,6 posto ispitanica zaposlenih u vojsci i policiji odgovara kako je seksizam i seksističko ponašanje prisutno “kod nekih kolega”, a 2,9 posto ispitanica odgovara da je takvo ponašanje prisutno u znatnoj mjeri. U središnjim tijelima državne uprave 4,5 posto ispitanica navodi znatno prisutvo sekstističkog ponašanja. G. GALIĆ

ravnopr_zzine060309