Županije od 1. siječnja preuzimaju dio poslova državne uprave

MINISTAR KUŠČEVIĆ SA ŽUPANIMA RAZGOVARAO O DECENTRALIZACIJI

Županije od 1. siječnja preuzimaju dio poslova državne uprave


(GLAS SLAVONIJE, 17. travnja 2019.) Ministar uprave Lovro Kuščević razgovarao je u srijedu sa županima i predstavnicima županija o reformskoj mjeri povjeravanja poslova državne uprave županijama, koja treba stupiti na snagu 1. siječnja 2020., te je istaknuo da su tri cilja u njegovu mandatu – bolja državna uprava, decentralizacija i digitalizacija, a zakon o sustavu državne uprave pridonijet će ostvarenju dvaju ciljeva – podizanju učinkovitosti javne uprave i decentralizaciji.

Na taj način poslovi koje obavljaju uredi državne uprave prenose se na jedinice regionalne samouprave, to jest županije, rekao je Kuščević. Tu je riječ o više od 200 vrsta različitih poslova, poput rješavanja braniteljskih pitanja, rješavanja kategorizacije apartmana, otvaranja obrta i svih drugih pitanja bitnih za građane, istaknuo je, dodavši da će po načelu supsidijarnosti te usluge približiti građanima te kako vjeruje da će županije, budući da bolje poznaju teren i potrebe sugrađana, još bolje, kvalitetnije i učinkovitije rješavati sva ta dnevna pitanja.

Na pitanje o smanjenju broja zaposlenih u državnoj upravi, Kuščević je odgovorio kako danas u uredima državne uprave radi 2500 službenika, a u županijama oko 2000, i primit će ih još više, no, dodao je, budući da se vode načelom racionalnosti, žele da broj službenika koji će prijeći u županije bude što manji.

“U suradnji s Ministarstvom financija pripremili smo program stimulativnih otpremnina i očekujemo da će od 500 do 600 službenika iskoristiti pravo na otpremninu i županije će za toliko primiti manji broj osoba, u konačnici takva će kalkulacija za državni proračun biti zanemariva i bit će na postojećoj razini troška”, smatra Kuščević.

Istaknuo je kako je to velik posao i reformska mjera te da je na temelju zakona potrebno promijeniti 75 zakona, devet uredaba i 46 pravilnika. “Županije se moraju pripremiti za preuzimanje svih tih 200-tinjak poslova, preuzeti službenike i predmete, moraju izraditi nove pravilnike za svoje ustrojbene jedinice i surađivati s resornim tijelima. Sastanak koji održavamo zamišljen je kao priprema županija na tehničke stvari kako bi se ostvarili preduvjeti da 1. siječnja 2020. cijeli sustav profunkcionira”, rekao je Kuščević.

Analizirano je svako radno mjesto

Odgovarajući na novinarski upit, rekao je kako su analizirali svako radno mjesto i djelatnika po broju predmeta koje obrađuje na godišnjoj razini te kako vide da tu ima “jako puno mjesta za uštedu i da realno čine višak”, posebice kad se uzme u obzir da u županiji ima određeni broj službenika. “I kad se ti poslovi fuziraju i kada ih budu obavljali sadašnji županijski djelatnici i javne uprave, koji će postati županijski djelatnici, onda tu imamo puno prostora za racionalizaciju i ne vidim zašto bi županije povećavale broj zaposlenih”, rekao je ministar. “Ugovorom koji će Vlada sklopiti sa županijama osigurat će se sredstva za plaće za upravo toliki broj djelatnika koliki prelazi u županije”, objasnio je Kuščević.