Dubrovačko-neretvanska županija

Povjerenik: Čedo Vučković
Tel: 020 351 482
Mob: 098 344 998
E-mail: cedo.vuckovic@dnz.hr