Vukovarsko-srijemska županija

Povjerenica: Anica Uremović
Tel: 032/454-601
Mob: 098/9465-230
E-mail: anica.uremovic@sdlsn.hr; anica.uremovic@vusz.hr