Vukovarsko-srijemska županija

Povjerenik: Anica Uremović
Tel: 032/454-601
Fax: 032/454-606
E-mail: anica.uremovic@sdlsn.hr