Vukovarsko-srijemska županija

Povjerenica: Anica Uremović
Tel: 032 45 46 01
Mob: 098 94 65 230
E-mail: anica.uremovic@sdlsn.hr; anica.uremovic@vusz.hr