Odbor za regionalnu samoupravu

Predsjednica: Anica Uremović, Vukovar
Zamjenik: Krunoslav Bušić, Sisak

E-mail: anica.uremovic@sdlsn.hr