Pravna služba

Ovdje možete pronaći zapisnike Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kao i obrasce za osnivanje sindikalne podružnice, odnosno izbore u podružnici.

Ako trebate pravnu pomoć obratite se našim pravnicama:

Iva Bolanča
Tel: 01/4628-205

Sanja Serdar
Tel: 01/4628-202

Marina Haklin
Tel: 01/4628-206

Bernarda Horvatović
Tel: 01/4628-207