Kontakt


Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2

OIB: 85709856921

Tel: 01/4628-200
Fax: 01/4655-092
E-mail: sdlsn@sdlsn.hr

 


Predsjednica Sindikata

Iva Šušković
Tel: 01/4628-200
E-mail: iva.suskovic@sdlsn.hr

 


Pravna služba

Iva Bolanča
Tel: 01/4628-205
E-mail: iva.bolanca@sdlsn.hr

Sanja Serdar
Tel: 01/4628-202
E-mail: sanja.serdar@sdlsn.hr

Marina Haklin
Tel: 01/4628-206
E-mail: marina.haklin@sdlsn.hr

Bernarda Horvatović
Tel: 01/4628-207
E-mail: bernarda.horvatovic@sdlsn.hr

 

 


Glavna tajnica

Marija Dill Bračić
Tel: 01/4628-201
E-mail: marija.dill@sdlsn.hr

 

Stručna savjetnica

                                                                  Marijana Tomić
Tel: 01/4628-218
E-mail: marijana.tomic@sdlsn.hr


Računovodstvo

Ivana Lozić
Tel: 01/4628-203
E-mail: ivana.lozic@sdlsn.hr

                                                                                                                                                                        Marija Sertić
                                                                                                                                                           Tel: 01/4628-208
E-mail: marija.sertic@sdlsn.hr

 


Administrativno-tehnička služba   

Jana Pešić
Tel: 01/4628-200
E-mail: jana.pesic@sdlsn.hr

Damir Zovko
Tel: 01/4628-212
E-mail: damir.zovko@sdlsn.hr

 


Statutarna komisija

E-mail: statutarna@sdlsn.hr

 


Blagajna uzajamne pomoći

E-mail: blagajna@sdlsn.hr