Kontakt

 

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske


Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2
Tel: 01/4628-200
Fax: 01/4655-092
E-mail: sdlsn@sdlsn.hr

Predsjednica Sindikata


Iva Šušković
Tel: 01/4628-200
E-mail: iva.suskovic@sdlsn.hr

Pravna služba


Iva Bolanča
Tel: 01/4628-205
E-mail: iva.bolanca@sdlsn.hr

Sanja Serdar
Tel: 01/4628-202
E-mail: sanja.serdar@sdlsn.hr

Marina Haklin
Tel: 01/4628-206
E-mail: marina.haklin@sdlsn.hr

Glavna tajnica


Marija Dill Bračić
Tel: 01/4628-201
E-mail: marija.dill@sdlsn.hr

Računovodstvo


Ivana Lozić
Tel: 01/4628-203
E-mail: ivana.lozic@sdlsn.hr

                                                                                                                                                                        Marija Sertić
                                                                                                                                                           Tel: 01/4628-208
E-mail: marija.sertic@sdlsn.hr

 

Administrativno-tehnička služba                                                                                             


Tatjana Mihalinec
Tel: 01/4628-200
E-mail: tatjana.mihalinec@sdlsn.hr

Damir Zovko
Tel: 01/4628-212

Statutarna komisija


E-mail: statutarna@sdlsn.hr

Kasa uzajamne pomoći


E-mail: kup@sdlsn.hr