ODBOR PRAVOSUĐA


Predsjednica: Diana Gvozdić, Karlovac
Zamjenica:
Marija Paun, Koordinacija Zagreb