Koprivničko-križevačka županija

Povjerenik: Dražen Petrović
Tel: 048/240-380
Fax: 048/622-006
E-mail: drazen.petrovic@sdlsn.hr