Stambeno zbrinjavanje

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH donio je 30. rujna 2010. godine Program stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika RH, temeljem kojeg je Vlada RH Sindikatu dodijelila sredstva za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika Odlukom o davanju suglasnosti na programe sindikata za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika (NN 129/11).
Povjerenstvo za dodjelu stanova i zajmova, kao tijelo nadležno za provedbu postupka i za donošenje odluke o dodjeli zajma putem natječaja donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava stambenog zbrinjavanja državnim službenicima i namještenicima.