Odbori

Sukladno članku 54. Statuta SDLSN, radi razmatranja specifičnih pitanja od posebnog interesa za pojedine grupacije odnosno djelatnosti, Glavno povjereništvo organizira, kao stalni oblik rada odnosno djelovanja, odbore djelatnosti u upravi, pravosuđu, carini, zapošljavanju, vatrogastvu, policiji i druge odbore djelatnosti.