Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (dalje: Komisija) konstituirana je na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine.

Komisija ima sedam članova od kojih svaka strana imenuje tri člana, a sedmog pridruženog člana imenuje dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu koji na sjednicama sudjeluje samo u slučaju kada članovi Komisije ne mogu donijeti odluku većinom glasova.

Sve odluke Komisija donosi većinom glasova.

Predsjednica Komisije je Olga Plazibat Novosel, a tajnik je Krešimir Milobara.

Sjedište Komisije je pri Ministarstvu pravosuđa i uprave u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49.

Komisija donosi Poslovnik o radu Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Ugovorne strane (uključujući državna tijela i podružnice sindikata) mogu komisiji upućivati zahtjeve za tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Službenici i namještenici mogu Komisiji upućivati zahtjeve za tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike isključivo putem popunjenog obrasca koji se nalazi u prilogu tog Ugovora, a čiji obrazac se može preuzeti ovdje: Obrazac (word).

Upiti se na propisanom obrascu mogu dostaviti na mail adresu: kolektivni.ugovor@mpu.hr

Upiti se urudžbiraju i razmatraju na sjednicama Komisije prema redoslijedu primitka.“

Tumačenja Komisije imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita i svim potpisnicima ovog Ugovora, koji su se dužni pridržavati danog tumačenja.

Tumačenja zajedničke komisije objavljuju se na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 112/17

Tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora prema redoslijedu članaka

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 104/13

Tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora prema redoslijedu članaka
Tumačenja odredbi članka 59. Kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 89/12

Tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora prema redoslijedu članaka
Tumačenja odredbi članka 59. Kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 93/08

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 92/04, 141/04 i 150/04

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike NN 3/02 i 45/02