S ministrom o povećanju koeficijenata složenosti poslova u pravosuđu

Zagreb, 15. srpnja 2021. – Tragom zahtjeva SDLSN RH, u Ministarstvu pravosuđa i uprave nastavljeni su pregovori s resornim ministrom o povećanju koeficijenata složenosti poslova u sustavu pravosuđa.

Sukladno ranije dostavljenom prijedlogu SDLSN RH, raspravljano je o povećanju koeficijenata složenosti poslova najniže rangiranih radnih mjesta odnosno povećanju koeficijenata za one službenike i namještenike u pravosudnim tijelima koji nisu bili obuhvaćeni povećanjem 1. rujna 2019.

Kada je riječ o namještenicima IV. vrste, njihov najmanji koeficijent bi trebalo povećati 17 posto kako bi se dosegla minimalna plaća koja u 2021. iznosi 4.250 kuna bruto.

Osim problema financijske prirode, predsjednica SDLSN RH Iva Šušković skrenula je pozornost ministru i na neke druge probleme, primjerice problem neodobravanja premještaja, te problem (ne)davanja suglasnosti čelnika tijela za obavljanje dodatnog posla službenicima i namještenicima.

Ministar Ivan Malenica izrazio je suglasnost s potrebom povećanja koeficijenata najniže rangiranih radnih mjesta u cjelokupnom sustavu državne uprave kako bi njihova osnovna plaća, bez radnog staža, bila u visini minimalne plaće, te će se u tome smjeru poduzeti potrebne radnje. Ministar je pokazao i sklonost povećanju koeficijenata službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima koji nisu bili obuhvaćeni povećanjem 2019., i to temeljem projekcija troškova predloženih modela povećanja, a u dogovoru s Ministarstvom financija.

Photo: Goran Stanzl/PIXSELL