Potpisan novi Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Zagrebačke županije

Zagreb, 12. travnja 2022. –  Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH –  Podružnica zaposlenih u upravnim tijelima Zagrebačke županije i Zagrebačka županija sklopili su novi Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Zagrebačke županije kojim su utvrdili međusobna prava i obveze.

Ugovorne strane su ranije dogovorile, a Kolektivnim ugovorom je službeno utvrđeno, pet postotno povećanje osnovice za izračun plaće.

Kolektivnim ugovorom reguliran je i prijam u službu, radno vrijeme, odmori i dopusti, zdravlje i sigurnost na radu, plaće dodaci na plaće i naknade, te ostala materijalna prava djelatnika. Regulirana su i pitanja vezana uz zaštitu, zaštitu prava i zaštitu dostojanstva djelatnika, kao i pitanja veza uz djelovanje i uvjete rada sindikata.

Cijeli Kolektivni ugovor objavljen je u Glasniku Zagrebačke županije i internetskoj stranici Zagrebačke županije.