Dok državni službenici i namještenici ne znaju kako kupiti kruh, Vlada zna kako besplatno kupiti vrijeme

Zagreb, 14. travnja 2022. – Nakon pet mjeseci pregovora o novom Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, pregovarački odbori Vlade i sindikata u državnoj službi još uvijek nisu utvrdili novu osnovicu za izračun plaće niti su ispregovarana ostala materijalna prava državnih službenika i namještenika.

Nakon napuštanja pozicije savjetnika u ovim neučinkovitim pregovorima, SDLSN RH je Vladi i sindikatima u MUP-u, kao jedinim reprezentativnim u državnoj službi, uputio svoje prijedloge Kolektivnog ugovora.

Među ostalim, SDLSN RH predlaže: uvećanje osnovice za najmanje deset posto, pravo na naknadu troškova prehrane u visini neoporezivog iznosa, vezanje kretanja naknade za prijevoz na posao i s posla po prijeđenom kilometru uz kretanje cijene goriva, uvećanje osnovne plaće ako službenih ima stupanj stručnog specijaliste, pravo na otpremninu iz čl. 65 i u slučaju osobno uvjetovanog otkaza, osiguranje prijevoza službenika i namještenika u mjesto sistematskog pregleda kada on nije organiziran u mjestu rada ili stanovanja te  zadržavanje, do daljnjeg, odredbe o primjeni plaća i materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na profesionalne vatrogasce, s obzirom da se sredstva za njihove plaće još uvijek osiguravaju iz državnog proračuna.

O tome razgovarala li se o danim prijedlozima, odnosno je li koji prijedlog usvojen, SDLSN RH nije dobio povratnu informaciju.

SDLSN RH podržava stavove i nastojanja sindikata javnih službi za poboljšanjem položaja i materijalnog stanja zaposlenih u javnim službama kao i njihove aktualne najave industrijskih akcija, posebice zbog drastičnog povećanja troškova života kao i zbog činjenice da se protekom svakog mjeseca neuspješnih pregovora zahtjevi sindikata razmjerno umanjuju, a osnovica ostaje zamrznuta na razini iz studenoga 2021., kada je novi kolektivni ugovor trebao već biti sklopljen.