Prvi kolektivni ugovor za zaposlene u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Bjelovar, 8. travnja 2024. – Sklopili smo prvi kolektivni ugovor za zaposlene u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji! Službenici i namještenici zaposleni u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji imaju uređene radne odnose kolektivnim ugovorom.

Kolektivni pregovori sa županom Bjelovarsko-bilogorske županije Markom Marušićem započeli su na inicijativu SDLSN RH. Uz međusobno uvažavanje socijalnih partnera te pristupajući pregovorima u dobroj vjeri i s odgovornošću prema onima koje predstavljaju u procesu, kolektivni pregovori završili su na zadovoljstvo radnika i poslodavca. Uređena je osnovna plaća, a o osnovici će se pregovarati svake godine. Kolektivnim ugovorom uređena su i druga materijalna prava.

Čestitke pregovaračima. Zajedno do većih plaća i boljih uvjeta rada.