Category NovostiPosted on

O položaju pravosudnih policajaca s Upravom za zatvorski sustav i probaciju

Zagreb, 21. rujna 2022. – U Ministarstvu pravosuđa i uprave održan je sastanak predstavnika SDLSN RH i Uprave za zatvorski sustav i probaciju. Razgovaralo se o primjeni odredbi kolektivnog ugovora, o problematici rada na terenu, te o plaćama pravosudnih policajaca koje nisu dovoljno stimulativne za privlačenje novih ljudi u sustav, kao i o motivaciji starijih …

Više “O položaju pravosudnih policajaca s Upravom za zatvorski sustav i probaciju”

Više "O položaju pravosudnih policajaca s Upravom za zatvorski sustav i probaciju"
Category NovostiPosted on

Pranjić o plaćama i uvjetima rada profesionalnih vatrogasaca

Osijek, 3. kolovoza 2022. – Predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca SDLSN RH Drago Pranjić razgovarao je s novinarom Slobodne Dalmacije o nereguliranim plaćama profesionalnih vatrogasaca zaposlenih u javnim vatrogasnim postrojbama te o opasnostima radnog mjesta vatrogasca. Pritom se osvrnuo i na slučaj nedavno, na zadatku, poginulog dubrovačkog kolege Gorana Komlenca. – Goran je bio ne samo …

Više “Pranjić o plaćama i uvjetima rada profesionalnih vatrogasaca”

Više "Pranjić o plaćama i uvjetima rada profesionalnih vatrogasaca"
Category Lokalna samoupravaPosted on

Nastavljeni kolektivni pregovori za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice

Velika Gorica, 14. srpnja 2022. – Nakon kratke zadrške, nastavljeni su kolektivni pregovori u dobroj vjeri za sklapanje VIII. Aneksa Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice. Predmet pregovora je utvrđivanje prava na isplatu novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane te utvrđivanje iznosa za isplatu, kao i utvrđivanje vremenske dinamike nastavka …

Više “Nastavljeni kolektivni pregovori za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice”

Više "Nastavljeni kolektivni pregovori za zaposlene u upravnim tijelima Grada Velike Gorice"