Category Državna upravaPosted on

Objavljena Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu

Zagreb, 27. studenoga 2023. – U Narodnim novinama 141/2023 objavljena je Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu koja stupa na snagu 2. prosinca 2023. Sadržaj Uredbe i obrasci dostupni su na poveznici: Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada …

Više “Objavljena Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu”

Više "Objavljena Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu"
Category Državna upravaPosted on

Istraživanje radnih uvjeta u državnoj i lokalnoj službi

Zagreb, 12. listopada 2022. – U sklopu projekta „Jačanje socijalnog dijaloga u javnom sektoru Hrvatske“, SDLSN RH provodi analizu radnih uvjeta u državnoj upravi i lokalnoj/regionalnoj samoupravi. Dio analize je i ovaj anketni upitnik kojim želimo od svih državnih i lokalnih službenika i namještenika, bez obzira jesu li članovi sindikata ili nisu, prikupiti podatke o …

Više “Istraživanje radnih uvjeta u državnoj i lokalnoj službi”

Više "Istraživanje radnih uvjeta u državnoj i lokalnoj službi"