Crveni alarm za radne uvjete u državnoj i lokalnoj službi

Zagreb, 23. veljače 2023.Predstavljanjem rezultata analize radnih uvjeta u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj samoupravi završio je projekt SDLSN RH „Jačanje socijalnog dijaloga u javnom sektoru Hrvatske“. Riječ je posljednjoj aktivnosti u sklopu prvog projekta u povijesti ovog Sindikata.

Rezultati istraživanja ukazali su na razmjerno velike razine nezadovoljstva s različitim aspektima posla i radnog mjesta među zaposlenima, nešto više u tijelima državne uprave.

Takav je zaključak u oštroj suprotnosti s, u javnosti izgrađenom, slikom o javnoj upravi u kojoj gotovo ne postoje problemi koji narušavaju kvalitetu radnih uvjeta.

Ovime je SDLSN RH dobio detaljnije smjernice za tematsko djelovanje u predstojećem razdoblju usmjereno na poboljšanje kvalitete radnih uvjeta svojih članova, te razbijanje mita o javnoj upravi kao „savršenom mjestu za rad“.

Rezultati su pokazali kako je zadovoljstvo kod većine prisutno samo zbog radnog vremena i s njim povezanom mogućnošću usklađivanja privatnih i poslovnih obveza te općim materijalnim uvjetima za obavljanje posla i dostupnošću potrebne opreme i sredstava za rad. Sa svim ostalim aspektima posla dominira u većoj ili manjoj mjeri izraženo nezadovoljstvo.

Posebno je izraženo nezadovoljstvo visinom plaće što predstavlja veliku prepreku u privlačenju mladih ljudi i zadržavanju zaposlenih u javnoj upravi. Upravo su najmlađi ispitanici iskazali najveću razinu nezadovoljstva radnim uvjetima.

Visoka razina nezadovoljstva proizlazi i iz unutarnje organizacije tijela, inkluzivnosti u donošenju odluka, raspodjeli posla i upravljačkih sposobnosti nadređenih. Podaci ukazuju kako u većini upravnih tijela vlada zatvorena organizacijska klima u kojoj nema otvorene razmjene mišljenja o stručnim pitanjima. Uz to, većina sudionika istraživanja ne smatra da se u njihovu upravnom tijelu na upravljačka tijela biraju i imenuju osobe na temelju upravljačkih kompetencija.

 Na neadekvatnost organizacije posla (način na koji se posao obavlja) i njegove optimalne raspodjele ukazuje i zabrinjavajući podatak da oko 40 posto ispitanika gotovo svakodnevno doživljava stres. To je posljedično vezano i uz odnose s nadređenima te kvalitetu kontakta s korisnicima javnih usluga.

Nastavno, više od 70 posto anketiranih smatra da se u tijelu u kojem rade ne napreduje prema stručnosti i zaslugama. Oko 56 posto ispitanika smatra da politički kriteriji igraju značajnu ulogu u napredovanju u tijelu u kojem rade, a još veći postotak, čak njih 70 posto, smatra da presudnu ulogu pri odlukama o napredovanju imaju osobni odnosi i bliskost s nadređenima.

Kritičan element radnih uvjeta u javnoj upravi predstavljaju i različiti oblici diskriminacije i narušavanja dostojanstva zaposlenih te osobnog integriteta. Najveći se broj ispitanika u posljednjih 12 mjeseci susreo s nekim oblikom psihičkog zlostavljanja na radnom mjestu. S tim oblikom neprihvatljivog ponašanja češće su se susretale žene nego muškarci…

Cjeloviti rezultati analize objavljeni su u tiskanom izdanju istraživačkog izvještaja što ga je za potrebe projekta pripremio prof. dr. sc. Dragan Bagić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Rezultate ćemo parcijalno objavljivati i na našoj Facebook stranici – https://www.facebook.com/sdlsnrh .

Hvala svima koji su tijekom projekta sudjelovali u projektnim aktivnostima, sudionicima i suradnicima.

Hvala i Kraljevini Norveškoj koja je osigurala sredstva za provedbu projekta.