Potpisana Deklaracija o suradnji sindikata uprave, pravosuđa, državnih službenika i namještenika s područja jugoistočne Europe

Zagreb, 6. rujna 2023. – Radi jačanja i promocije sindikalnog pokreta i zajedničkog djelovanja, sindikati uprave, pravosuđa, državnih službenika i namještenika s područja jugoistočne Europe, među kojima i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, potpisali su u Neumu, 1. rujna, Deklaraciju o suradnji.

Potpisnici Deklaracije formirali su i zajedničko koordinacijsko tijelo – Regionalni odbor sindikata uprave i pravosuđa (ROSUP), koje će provoditi konkretne aktivnosti definirane Deklaracijom, a u smjeru poboljšanja i unapređenja materijalnog i socijalnog položaja radnika.

Foto: sufbih.ba