Potvrđeno i službeno! Vlada RH potpisala Kolektivni ugovor protivno međunarodnim konvencijama

Zagreb, 8. rujna 2022. – SDLSN RH je u svibnju upozoravao Vladu RH da potpisuje Kolektivni ugovor protivno odredbama međunarodnih konvencija, a sada je to i službeno potvrđeno!

PISMO SDLSN RH PREDSJEDNIKU VLADE RH

Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) u protestnom pismu predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću i ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću ističe kako „trenutna formulacija članka 94. Kolektivnog ugovora ne promiče kolektivno pregovaranje, na način koji je u skladu s Konvencijom MOR-a br. 98, posebno u kontekstu krajolika industrijskih odnosa u Hrvatskoj“.

Naime, odredbom članka 94. potpisanog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike utječe se na djelovanje i organizaciju sindikata tako što se sindikalne povjerenike sindikata potpisnika stavlja u povoljniji položaj u odnosu na one koji nisu potpisnici, a što nije zakonita svrha reprezentativnosti. Reprezentativnost, po zakonu, ne služi tome da bi se omogućilo nejednako postupanje prema sindikalnim povjerenicima ovisno o njihovoj reprezentativnosti, odnosno ovisno o tome je li im zakonom omogućeno pregovaranje i potpisivanje kolektivnog ugovora.

Stoga je ITUC pozvao „Vladu da poduzme korake, uz punu konzultaciju sa svim sindikalnim organizacijama koje zastupaju radnike u državnoj službi, kako bi izmijenila dotičnu odredbu, u skladu s međunarodnim standardima rada sadržanim u Konvencijama MOR-a br. 87 i 98 i sukladno zapažanjima nadzornih tijela MOR-a.“

PISMO ITUC-a predsjedniku Vlade RH i ministru rada _eng

PISMO ITUC-a predsjedniku Vlade RH i ministru rada _hr

Hrvatska je, kao članica Međunarodne organizacije rada, dužna poštovati međunarodne konvencije koje je ratificirala. A među ratificiranim su upravo Konvencija MOR-a br. 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje te Konvencija MOR-a br. 98 o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja!

Zato korak dalje. Preko naše sindikalne središnjice NHS do međunarodne sindikalne organizacije koja predstavlja 200 milijuna radnika u nacionalnim sindikalnim središnjicama u 163 zemlje, uključujući i Hrvatsku.

Hvala NHS-u i ITUC-u na dosadašnjim i budućim radnjama koje ćemo zajedno poduzimati radi zaštite prava radnika na sindikalno organiziranje.