Povećati osviještenost o značenju prevencije u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

Zagreb, 9. lipnja 2021. – Povodom Dana zaštite na radu SDLSN je uputio otvoreno pismo Vladi RH tražeći njezino preuzimanje vodeće uloge u razvijanju preventivnog pristupa zdravstvenim problemima povezanim s radom.

Naime, svi poslodavci u Hrvatskoj obvezni su organizirati i provoditi zaštitu na radu, neovisno o sektoru i djelatnosti. Obvezni su provoditi zaštitu na radu temeljem općih načela prevencije – izbjegavanja rizika, procjenjivanja rizika, sprječavanja rizika na njihovu izvoru, razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša i dr.

I Vlada je, kao poslodavac, zakonski obvezna državnim službenicima osigurati zdrave uvjete rada, bez izlaganja okolnostima koje bi mogle ugroziti njihovo zdravlje i sigurnost.

Upravo naši članovi velikim dijelom pripadaju skupini radnika izloženih dugotrajnom radu u sjedećem položaju i drugim specifičnim položajima, a takav način rada predstavlja rizik za njihovo zdravlje i pridonosi razvoju kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, problema mišićno-koštanog sustava – leđa, vrata, ramena, udova, zglobova…

Ovih je dana stigao odgovor iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u kojemu se, među ostalim, navodi kako je u Prijedlogu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje 2021.-2027. godine (prijedlog je u izradi), u području zaštite na radu, pod mjerama za unaprjeđivanje stanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu predviđeno i povećanje osviještenosti poslodavaca i radnika o značenju prevencije u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, razvoj online alata za procjenjivanje rizika (OiRA alati), te aktivno uključivanje i djelovanje specijalista medicine rada u prevenciji izvora napora i štetnosti na mjestu rada.

U odgovoru se navodi i kako je standardizacija izrade procjene rizika prema djelatnostima jedan od prioriteta u zaštiti na radu te će se provedbom ESF projekta „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“ izraditi i staviti u funkciju ukupno 30 OiRA alata za procjenu rizika u određenim djelatnostima/zanimanjima, uključujući i zanimanje/djelatnost: administrativni radnik (uredski, administrativni i slični poslovi).

Odgovor Ministarstva rada u cijelosti pročitajte OVDJE.

Foto: pixabay.com