Predsjednik Odbora vatrogastva SDLSN RH o problemima u vatrogastvu: Glavni vatrogasni zapovjednik rješenje ima na stolu!

Zagreb, 27. travnja 2024. – Zadnjih nekoliko dana svjedočimo raznim pritiscima i izvrtanju činjenica vezanim uz stanje u vatrogastvu, a sve kako bi se stvorila atmosfera straha sa svrhom što slabijeg odaziva na prosvjed vatrogasaca što ga 3. svibnja na zagrebačkom Markovu trgu organizira Koordinacija sindikata i udruga profesionalnih vatrogasaca. Povod za razgovor s predsjednikom Odbora vatrogastva SDLSN RH Šimom Ćuzela-Papatom.

Koliko je sustav vatrogastva u Hrvatskoj uistinu kvalitetan i uspješan?

Okretanjem teza pojedinci u sustavu vatrogastva konstantno izvrću činjenice manipulirajući s njima u svoju korist iznoseći brojke i postotke kako bi se sustav prikazao uspješnim i kvalitetnim, no sustav je zapravo zastario i ne postoji jasna strategija njegova razvoja. Stalno se naglasak stavlja na nova vozila i opremu, modernizaciju postrojbi, a ono najvažnije zapravo svi zaboravljaju, a to je nedostatak kvalitetnog obrazovnog kadra, odnosno kvalitetnog provođenja obrazovanja vatrogasnih kadrova na svim razinama.

Čiji su vatrogasci?

Profesionalni vatrogasci su „ničiji“, a svi nas koriste kada im to odgovara. Mi jesmo javna služba, ali nismo javni službenici, mi jesmo hrvatski vatrogasci kada idemo u ispomoć na priobalje, ali nismo kad nam treba dati plaću, jer onda smo lokalni vatrogasci, pa neka nas plaćaju naši gradovi. Tako je već godinama. Kada dođe ljeto mi smo heroji, a kada tražimo plaće za dostojanstveni život, onda smo teret svima. I Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici (HVZ) i Vladi RH i lokalnoj samoupravi.

Koji je konkretan problem?

Ono što nas zapravo muči kronološki izgleda ovako…

Dana 1. siječnja 2020. na snagu je stupio novi Zakon o vatrogastvu koji u svojim odredbama propisuje kako glavni vatrogasni zapovjednik (GVZ) donosi Pravilnik o radnim mjestima profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova. Isto tako, na prijedlog glavnog vatrogasnog zapovjednika Vlada RH donosi uredbu u kojoj će biti propisani dodaci za posebne uvjete rada, opasnost za život i zdravlje, osobno zvanje i odgovornost za rukovođenje. Sve to trebalo se donijeti u roku šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu. Nije se donijelo NIŠTA.

Tri godine nakon stupanja Zakona na snagu, sindikati su inzistirali na donošenju  Pravilnika, pa je HVZ osnovao radnu skupinu za izradu Pravilnika. Radna skupina izradila je i usuglasila se o prijedlogu Pravilnika te ga dostavila GVZ-u na daljnje postupanje. GVZ je donio Pravilnik tek nakon pritiska sindikata da će, ako ne donese Pravilnik, oganizirati prosvjed na Dan sv. Florijana 4. svibnja 2023. godine.

Kada je Pravilnik objavljen u Narodnim novinama shvatili smo kako to nije ono što je ranije dogovoreno, već su koeficijenti korigirani na način da je, primjerice, vatrogascu koeficijent smanjen, a zapovjedniku smjene povećan. Od tog trenutka sindikati su nastojali u razgovorima s HVZ-om, odnosno GVZ-om, ispraviti nepravdu koja je nanesena za pojedina radna mjesta smanjenjem koeficijenta. GVZ vrlo vješto izbjegava izmjenu Pravilnika i izradu prijedloga Uredbe koju donosi Vlada RH na njegov prijedlog.

Stupanjem na snagu Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, vatrogasci HVZ-a, kao državni službenici, imaju propisan koeficijent 1,54, a vatrogasci zaposleni na lokalnoj razini koeficijent 0,879.

Sindikati i udruge udružene u Koordinaciju zatražiliu su razgovor s HVZ-om i GVZ-om kako bi se prava svih vatrogasaca u RH ujednačila. Održana su tri sastanka u veljači i ožujku i sve je usuglašeno, međutim na posljednjem četvrtom sastanku došlo je do obrata te su nam iz HVZ-a poručili kako MI (sindikati valjda) moramo pregovarati s Udrugom gradova. Tu dolazimo do onog s početka i okretanjem teza u svrhu manipulacije.

Naime, tko smo mi da od Udruge gradova tražimo da DOZVOLI donošenje Pravilnika i uredbi? Postavlja se pitanje kome i čemu služi krovna organizacija vatrogastva u RH ako ne smije donositi akte, jer im netko ne dozvoljava? Zar je Udruga gradova središnji državni ured za vatrogastvo? Koja je uopće onda uloga GVZ-a? Ako je zaista tako, onda bi odmah na prvom zasjedanju novog saziva Hrvatskog sabora trebalo izmijeniti Zakon o vatrogastvu, odnosno izmijeniti  odredbe iz članka 76. Zakona o vatrogastvu i navesti kako Pravilnik i uredbe donosi Udruga gradova. Problem riješen! Onda ćemo mi pregovarati s Udrugom gradova jer oni su onda ti koji donose akte i moraju osigurati novac za njihovo provođenje.

Hrvatska vatrogasna zajednica ima drukčije viđenje situacije. Među ostalim, tvrde kako je „teza“ dugogodišnje nebrige o vatrogastvu „apsolutno nevjerodostojna i neprihvatljiva“…

U tekstu objavljenom na mrežnim stranicama HVZ-a taksativno je navedeno što je sve HVZ poduzeo kako bi funkcioniralo vatrogastvo u RH i to je sve potkrepljeno s puno brojeva da bi se svatko trebao zapitati što sad ti vatrogasci žele.

Samo su zaboravili navesti kako misle spriječiti najave gašenja javnih vatrogasnih postrojbi u manjim sredinama jedinica lokalne samouprave zbog nedostatka sredstava za financiranje i tko će se to zajedno s HVZ-om boriti protiv osnivača koji su članovi Udruge gradova da ne ugase postrojbe.

Pa evo sada se mi borimo upravo protiv toga te nam je nejasno zašto se HVZ ne bori s nama, već traži od nas i Udruge gradova da pronađemo način da se te postrojbe ne ugase.

HVZ se nije oglasio o činjenici kako pojedine javne vatrogasne postrojbe ne isplaćuju plaće svojim vatrogascima sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, nije se oglasila o tome da GVZ nije donio velik broj podzakonskih akata bitnih za funkcioniranje vatrogastva i ono najvažnije koliko je tog novca što je nabrojano zaista otišlo za materijalna prava vatrogasaca i da li imaju kontrolu nad tim sredstvima.

Najzanimljiviju činjenicu, odnosno detalj citiram:

Kada je riječ o vatrogascima zaposlenim u javnim vatrogasnim postrojbama, posebno valja istaknuti da je krajem 2023. godine glavni vatrogasni zapovjednik osigurao pomoć javnim vatrogasnim postrojbama u iznosu od 4.064.677,61 eura i to zbog rasta opće razine cijena i usklađivanja s donesenim podzakonskim aktima u vezi s plaćama profesionalnih vatrogasaca. Navedeni postupak nepobitno potvrđuje brigu o vatrogascima od strane glavnog vatrogasnog zapovjednika, ali činjenica da su pojedine jedinice lokalne samouprave – osnivači javnih vatrogasnih postrojbi nabavljale vatrogasna vozila i opremu, a nisu usmjeravale doznačeni novac u plaće vatrogasaca ukazuje na dostatnost financijskih sredstava za plaće u pojedinim javnim vatrogasnim postrojbama, kao i činjenica da je 37 od ukupno 74 javne vatrogasne postrojbe reguliralo radna prava kolektivnim ugovorom“.

Zašto je to posebno zanimljivo? Zanimljivo je iz razloga što je HVZ taj novac kako navode uplatila za citiram; „usklađivanja s donesenim podzakonskim aktima u vezi s plaćama profesionalnih vatrogasaca. Ako je taj novac namijenjen, odnosno uplaćen u vezi plaća profesionalnih vatrogasaca, zašto je primjerice HVZ dozvolio, iako svjestan činjenice kako JVP Plitvička Jezera koja ne isplaćuje plaće svojim vatrogascima sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, sredstva koja su namijenjena za plaće utroši u ratu kredita za vozilo.? To je još jedan dokaz brige za vatrogasca od strane HVZ. Nadalje, već sada pojedine postrojbe muku muče s pronalaskom kadra, jer nitko ne želi raditi kao profesionalni vatrogasac pa se pitam tko će voziti sva ta silna šumska vozila i pick-up vozila kada nas je sve manje. Tko će nositi sva ta silna zaštitna nova odjela koja se nabavljaju kada kadra nema. Vatrogasnu postrojbu čine i vatrogasci, a ne samo nova vozila i oprema. Ako novaca ima za 78 vatrogasnih vozila vrijednosti 22.000.000,00 eura, onda valjda ima i još nekoliko milijuna eura za 3000 profesionalnih vatrogasaca zaposlenih na lokalnoj razini.

Može li sindikat pregovarati s Udrugom gradova u vezi usklađivanja plaća?

Zar je posao sindikata da pregovara s Udrugom gradova smije li GVZ, sukladno zakonskim aktima, donijeti Pravilnik? Zar je posao sindikata da pregovara s Udrugom gradova smije li Vlada RH donijeti uredbe sukladno zakonskim aktima? Odgovor je jasno NE. Razgovori i vođenje socijalnog dijaloga sa svim dionicima u sustavu da, ali pregovori ne. Kolektivno pregovaranje s osnivačima da, ali tek kada GVZ donese usklađene koeficijente i kada se donesu svi drugi potrebni akti. Tada možemo kolektivno pregovarati o drugim materijalnim pravima poput božićnice, regresa, toplog obroka i svih drugih prava koje imaju, primjerice, državni službenici. Zakonom je jasno definirano tko donosi što u sustavu vatrogastva. Stalno slušamo tezu kako Udruga gradova blokira ili stopira nešto. Neke jedinice lokalne samouprave jednostavno ne mogu financirati samostalno vatrogastvo na svojem području, ali zato je tu država koja bi povećanjem iznosa sredstava za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva to mogla i morala riješit. To stalno naglašavamo, međutim druga strana uporno ponavlja kako smo mi ti koji moramo riješiti problem s Udrugom gradova.

Dužnost i obveza GVZ-a je da od Vlade RH zatraži i inzistira na povećanju sredstava za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva i tako POMOGNE i pruži pomoć jedinicama lokalne samouprave i na kraju kako on voli naglasiti „svojim vatrogascima“, a ne da odgovornost prebacuje na Udrugu gradova i „nerazumne“ sindikate.

Odlučni ste. Tvrdite da idete do kraja u borbi za svoja prava. Što je rješenje?

Što se tiče štrajka, koji se spominje, nitko neće štrajkati u svojem gradu i protiv nebrige svojeg osnivača ili Udruge gradova, jer svjesni smo činjenice kako većina osnivača ispunjava svoje obveze i daje maksimum za svoje vatrogasce.

Problem je HVZ koja propisuje što naši osnivači nama moraju dati, a ne osigurava novac za to, pa sada to vješto prebacuje da sindikati odrade ono što je zapravo njihov posao. Štrajka će biti ako se ne pronađu dodatna sredstva za financiranje decentralizirane funkcije, ali on će biti usmjeren prema prema HVZ-u i dislociranju snaga profesionalnih vatrogasaca čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na priobalju.

Smatram da svi radnici za isti, odnosno jednako obavljeni rad, moraju biti jednako plaćeni. Ako moj kolega vatrogasac zaposlen u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi HVZ-a ima koeficijent 1,54 onda bi ga i ja trebao imati ako me GVZ upućuje na ispomoć i ako zajedno gasimo istu vatru, isti požar i zajedno udišemo isti dim.

Rješenje problema GVZ ima na stolu. To su dva akta naziva Izmjena i dopuna Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova i prijedlog Uredbe o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca koji GVZ dostavlja Vladi RH na donošenje. Kada se ta dva akta donesu, rješenje problema o usklađivanju plaća takozvanih državnih i lokalnih vatrogasaca za nas je riješeno. Tko će i kako pribaviti novac za to? Pa imali su četiri godine da riješe problem financiranja i nisu. I sad bi sindikati morali biti ti koji će voditi brigu o tome. Ako je država u vrlo kratkom razdoblju pronašla novac i riješila financijsku strukturu za rast plaća 240 000 državnih i javnih službenika, pa valjda može i za približno 2 600 profesionalnih vatrogasaca zaposlenih u javnim postrojbama i još 400 profesionalnih vatrogasaca zaposlenih u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. U vatrogastvu imamo snagu od približno 31 000 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca i 3 000 profesionalnih. Znači to je sustav od 34 000 vatrogasaca od kojih samo njih 3 000 prima plaću. Ostalo su dobrovoljci koji plaću primaju negdje drugdje u privatnom ili javnom sektoru, a u vatrogastvu volontiraju. Za usporedbu MUP RH ima 27 000 zaposlenih i svi primaju plaću za svoj rad.

Godinama slušamo priče kako ćemo dobiti sve pa čak i više od toga što tražimo, samo da se eto još malo strpimo. E pa sada je strpljenju došao kraj. Nećemo više šutjeti. Sada će te nas ćuti, jer bit ćemo jako glasni i to već 3. svibnja na Markovu trgu.