Prva projektna radionica o kolektivnome pregovaranju

Tuheljske Toplice, 30. travnja 2021. – U sklopu prvoga projekta Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH „Jačanje socijalnog dijaloga u javnom sektoru Hrvatske“, u Tuheljskim Toplicama je 28. i 29. travnja održana prva radionica o kolektivnome pregovaranju.

U radu radionice je sudjelovalo naših dvadeset i pet sindikalnih povjerenika iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Bjelovarko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske i Zagrebačke županije, te Grada Zagreba koji nisu sakrivali zadovoljstvo organizacijom radionice, temom i predavačicama.

Tema radionice – kolektivno pregovaranje nije slučajno odabrana. Kolektivno pregovaranje jedna je od najvažnijih aktivnosti sindikata. Samo i jedino sindikati mogu pregovarati i sklapati kolektivne ugovore s poslodavcem u ime radnika. Riječ je o složenome i odgovornome procesu čijim je sudionicima – socijalnim partnerima potreban niz znanja, informacija i vještina. I konstantno ih treba nadograđivati.

Svoja iskustva s polaznicima su podijele Željka Obradović, voditeljica Pravne službe Sindikata bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske, i Meri Uvodić, pravna savjetnica Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata. Među ostalim, govorile su o kolektivnom ugovoru sa stajališta Zakona o radu, sadržaju kolektivnog ugovora, pregovaračkom procesu kolektivnog pregovaranja u praksi, reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje, te o načinu rješavanja kolektivnih radnih sporova.

U sklopu prvoga projekta SDLSN-a predviđene su četiri radionice o kolektivnome pregovaranju, provođenje analize radnih odnosa u javnom sektoru, seminari o upravljanju stresom, tematski okrugli stolovi, te kampanja sa svrhom podizanja svijesti javnosti o važnosti javnoga sektora i važnosti sindikata.

Provedba projekta službeno je počela s prvim danom 2021. godine, a završava s posljednjim danom veljače 2022. godine.

Sredstva za provedbu projekta osigurana su u sklopu financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2014.-2021., programa „Socijalni dijalog – dostojanstveni rad“.