Radna skupina SDLSN RH za reformu sustava plaća u državnoj službi o koeficijentima za obračun plaća

Zagreb, 11. siječnja 2024. – U sjedištu SDLSN RH sastali su se članovi radne skupine SDLSN RH za reformu sustava plaća u državnoj službi kako bi dogovorili i izradili svoje prijedloge na Vladin prezentirani prijedlog naziva radnih mjesta i koeficijenata za obračun plaća za službenike i namještenike u državnoj službi, a u sklopu izrade Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima za obračun plaća u državnoj službi.

Članovi radne skupine iz zatvorskog sustava, tijela sudbene vlasti, ministarstava, porezne uprave, carine, Pučkog pravobranitelja, Državnog inspektorata RH i državne geodetske uprave očitovali su se na Vladin radni materijal kojeg će SDLSN RH, zajedno s prijedlozima sindikalnih povjerenika iz zatvorskog sustava te iz tijela sudbene vlasti i državnog odvjetništva, koji su se zasebno sastali, uputiti Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Vjerujemo da će Ministarstvo uvažiti našu argumentaciju te prijedloge uvrstiti u novi prijedlog Uredbe, a na dobrobit državnih službenika i namještenika.