S ravnateljem Carinske uprave o organizaciji rada u carinskoj službi

Zagreb, 15. lipnja 2022. – Na traženje SDLSN RH, predsjednica i glavna tajnica SDLSN RH Iva Šušković i Marija Dill Bračić, te predsjednik Odbora carine SDLSN RH Mijo Adamčević sastali su se s ravnateljem Carinske uprave Marijom Demirovićem i suradnicima.

Na sastanku je otvoreno niz tema vezanih uz organizaciju rada (potreban broj službenika, radni uvjeti, preraspodjela radnog vremena, korištenje pauze nagrađivanje službenika), te je postignut konsenzus o većini njih. Napomenuto je kako će sindikalni povjerenici SDLSN RH, kao i SDLSN RH u cjelini, biti i nadalje uvažavani kao socijalni partneri.

Ostalo je otvoreno pitanje izmjena i dopuna Zakona o carinskoj službi. S obzirom da policijski službenici iskazuju interes za prelazak u Carinsku upravu, SDLSN RH predlaže propisivanje otpremnina za odlazak u mirovinu na način kako je to određeno u Zakonu o policiji. Na isti način je SDLSN RH predlagao i izmjenu Zakona o izvršenju kazne zatvora. U tome će smislu SDLSN RH poslati ravnatelju inicijativu za izmjenom Zakona o carinskoj službi.