Sveta Nedelja uvodi varijabilni dio plaće službenika koji će ovisiti o ocjeni građana, zakon tu mogućnost ne poznaje

Gabrijela Galić


(FAKTOGRAF) Grad Sveta Nedelja svim svojim stanovnicima od prvog dana ožujka nudi mogućnost ocjenjivanja rada službenika gradskih službi. O tim ocjenama, prema planovima gradske uprave, u skoroj budućnost ovisit će i plaća zaposlenih službenika. U medijima je taj potez Grada Svete Nedelje nazvan revolucionarnim (Večernji list).

No, pitanje je koliko je on u skladu sa zakonima kojima se regulira plaća i položaj službenika u lokalnoj upravi i samoupravi.
 
Sveta Nedjelja svim službenicima najprije namjerava smanjiti plaće za 10 posto te uvesti fiksni i varijabilni dio primanja. Ovisno o ocjenama koje će im dati građani, kvartalno bi im se isplaćivala nagrada pri čemu će oni najlošiji ostati bez nagrade. Pet posto najlošije ocijenjenih službenika tako će imati plaću 10 posto nižu od one koju trenutno primaju, 20 posto će dobiti nagradu u iznosu od pet posto, dakle primanja će im biti niža za pet posto u odnosu na sadašnja, 50 posto zaposlenih primilo bi nagradu u iznosu od 10 posto čime bi im plaća bila na razini prije smanjenja. Narednih 20 posto imalo bi nagradu u iznosu od 15 posto, dakle primanja bi bila pet posto viša od trenutnih. Najbolje ocijenjenih pet posto službenika imalo bi pravo na nagradu od 20 posto, što znači da bi im primanje bilo 10 posto više od trenutnog.
 
„Ovo je naš sljedeći korak u dobrom upravljanju gradom“, poručio je Davor Nađi, zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje na predstavljanju projekta prije desetak dana. No, prijedlog smanjenja plaća službenicima za 10 posto i uvođenje nagrađivanja na osnovu ocjena korisnika treba odobriti Gradsko vijeće. Ono se sastalo ovaj tjedan, ali na dnevnom redu nije bilo prijedloga smanjenja plaća službenicima gradske uprave.
 
No, kako je Nađ najavio, ako Gradsko vijeće potvrdi smanjenje plaća službenicima i uvođenje fiksnog i varijabilnog dijela, plaće bi se tako obračunavale od srpnja, iako ocjenjivanje službenika kreće već s prvim danom ožujka. Ocjenjivanje će se, pritom, povoditi i među službenicima unutar uprave što će se ubrojiti u ukupnu ocjenu službenika.
 
Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje se način određivanja plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Plaća službenika i namještenika, prema tom zakonu, umnožak je koeficijenta složenosti poslova i osnovice za obračun plaće, uz uvećanje od 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Osnovica za obračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom, a ako ga nema utvrđuje je odlukom župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik.
 
Zakon o plaćama u lokalnoj i područno samoupravi, dakle, ne poznaje pojam fiksnog i varijabilnog dijela plaće. Na to u razgovoru za Faktograf ukazuje i Marija Dill Bračić, glavna tajnica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN). Ako ne postoji Kolektivni ugovor, naglašava Dill Bračić, gradonačelnik plaću može mijenjati kroz osnovicu, ali i koeficijente složenosti poslova.
 
Što se tiče nagrađivanja službenika na lokalnoj razini, Dill Bračić, ističe kako zakon daje mogućnost da službenici i namještenici ostvare dodatak za uspješnost, a taj dodatak može iznositi najviše tri plaće službenika ili namještenika i ne može se ostvariti kao stalni dodatak uz plaću.
 
Samo ocjenjivanje službenika, regulira Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i nigdje ne spominje mogućnost ocjenjivanja od strane građana, korisnika usluga. Prema tom zakonu, službenika ocjenjuje pročelnik upravnog tijela, a ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju pokazanom u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti. Ocjene su „odličan“, „vrlo dobar“, „dobar“, „zadovoljava“, „ne zadovoljava“. Ocjena se daje do kraja ožujka za prethodnu godinu.
 
Kako Zakon o plaćama daje mogućnost nagrađivanja, Dill Bračić ističe da gradonačelnik treba donijeti pravilnik o tome, „dok ocjena mora biti po zakonu, što znači da ocjena koju daje poslodavac mora ući u taj pravilnik“.
 
Najava uvođenja fiksnog i varijabilnog dijela plaće, te kvartalno nagrađivanje službenika koji rade u gradskoj upravi Svete Nedelje tako je u suprotnosti sa zakonima koji reguliraju to područje. Na koji način najavljeno ocjenjivanje službenika namjeravaju uskladiti sa zakonima, pitali smo Darija Zurovca, gradonačelnika Svete Nedelje te njegovih dvoje zamjenika Mariju Hršak i Davora Nađa. Odgovor na naš upit nismo dobili, kao što nam nisu odgovorili koliko službenika radi u gradskoj upravi Svete Nedelje i koliko iznosi njihova prosječna plaća.