Ustavni sud ukinuo odredbu Zakona o radu o ugovaranju povoljnijih materijalnih prava članovima sindikata pregovarača

Zagreb, 23. svibnja 2023. – Ustavni sud ukinuo je članak 192. stavke 4., 5. i 6. Zakona o radu kojim je propisano da se pojedina materijalna prava iz tog Zakona mogu kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru!

Priopćenje Ustavnog suda RH