SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Stambeno zbrinjavanje ilustracija

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH donio je 30. rujna 2010. godine Program stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika RH, temeljem kojeg je Vlada RH Sindikatu dodijelila sredstva za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika Odlukom o davanju suglasnosti na programe sindikata za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika (NN 129/11).
Povjerenstvo za dodjelu stanova i zajmova, kao tijelo nadležno za provedbu postupka i za donošenje odluke o dodjeli zajma putem natječaja donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava stambenog zbrinjavanja državnim službenicima i namještenicima.

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu