Darije Hanzalek novi predsjednik NHS-a

Zagreb, 29. svibnja 2024. – Novi predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata je Darije Hanzalek, dosadašnji predsjednik Sindikata grafičara i medija.

Odlučili su tako sabornici Sedmog Sabora NHS-a koji je pod motom „Solidarnošću protiv pohlepe i nejednakosti!“ jučer održan u dvorani poslovne zgrade INA-e u Zagrebu u kojoj je prije 25 godina i osnovan NHS. Među sabornicima su bili i naši SDLSN-ovci, a predsjednica Iva Šušković bila je članica Radnog predsjedništva.

Novi predsjednik NHS-a dužnost preuzima 1. srpnja, a nakon 25 godina na čelu NHS-a za novi mandat nije se kandidirao dosadašnji predsjednik Krešimir Sever kojemu dužnost predsjednika NHS-a završava s 30. lipnjem.

U Statutarnu komisiju NHS-a izabran je naš Zvonimir Lončarić, a Jenny Oštarić Vunjak u Sud časti NHS-a.

Svim izabranima čestitamo i želimo uspjeha u radu.

Više o 7. Saboru NHS-a:
NHS _Izabrano novo vodstvo NHS-a

Foto:
SDLSN RH i nhs.hr