Odbor pravosuđa o mogućim korekcijama koeficijenata zaposlenih u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu

Zagreb, 29. svibnja 2024. – Članovi našeg Odbora pravosuđa sastali su se kako bi raspravljali o mogućim korekcijama koeficijenata zaposlenih u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu te rješavanju nelogičnosti slijedom Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi.