EPSU podupire odbijenicu sindikata na prijedlog vlade o suspenziji rasta plaća

Foto i tekst: EPSU

Sindikati u javnom sektoru Hrvatske su odbili prijedlog vlade, u kojem je vlada zatražila
suspenziju rasta plaća od 2% u lipnju i listopadu ove godine.
EPSU podupire sindikate koji predstavljaju radnike u zdravstvu i socijalnoj skrbi, u ranom i
predškolskom odgoju, policiji, zatvorima, državne službenike, učitelje i osoblje u obrazovnom
sistemu. Generalni sekretar EPSU-a, Jan Willem Goudriaan izjavio je: “Ljudi širom Europe
pljeskaju u čast radnicima na prvoj crti, nazivajući ih herojima s pravom jer oni osiguravaju
funkcioniranje naših društava tokom ove pandemije, često bez ili s vrlo malo zaštite za
njihovo zdravlje i sigurnost. U kontrast tome, hrvatska vlada svoju “zahvalnost” želi iskazati
predlažući zamrzavanje plaća i napadajući radnička prava onih na prvoj crti. Mi podupiremo
hrvatske sindikate u javnom sektoru u odbijanju ovih prijedloga.”

Radnici u javnom sektoru su radili prekovremeno kako bi osigurali esencijalne usluge, a sve
to u situaciji u kojoj javni sektor pati zbog mjera štednje nametnutih nakon financijske krize.
Manjak osoblja i osobne zaštitne opreme ostavlja radnike izložene rizicima od mnogih
infekcija, pa čak i smrti.

Neprihvatljivo je da vlada traži zaustavljanje rasta plaća upravo tim radnicima. Novac je
dostupan i može biti pronađen u bogatstvima oligarha, fondovima privatnog kapitala i među
bogatima. Prioritet vlada širom Europe, uključujući Hrvatsku, treba biti redistribucija
bogatstva, jačanje javnog sektora i provođenje mjera za pravednu tranziciju prema zelenoj i
cirkularnoj ekonomiji, ne izostavljajući nikoga.