Ne pristajemo na suspenziju materijalnih prava u 2020. godini

 

Zagreb, 6. svibnja 2020. – U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava održan je sastanak pregovaračkog odbora Vlade i sindikata javnih i državnih službi o sklapanju dodataka kolektivnih ugovora. Vlada RH je predložila raspravu o suspenziji materijalnih prava u 2020.g. (božićnica, regres, jubilarna nagrada i povećanje od dva posto + dva posto), a sindikati su takav prijedlog odbili.

Tom je prilikom predsjednica SDLSN-a Iva Šušković izrazila nezadovoljstvo postupkom Ministarstva financija koje je već  izdalo naloge prema tijelima državne uprave da se pripreme izračuni kao da su sindikati pristali na neisplatu regresa i nagrada za božićne blagdane u 2020. godini i kao da su pristali na odgodu primjene dijela članka 3. Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, sklopljenog s Vladom RH 29. studenoga 2019. godine, odnosno kao da su sindikati pristali na odgodu povećanja osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika u iznosu dva plus dva posto.

Vlada RH upoznata je da su rukovodeći proteklih dana izdali nalog za izračun ušteda ljudima koji su članovi sindikata i koji su o tome, naravno, obavijestiti sindikat. Nije nam jasno zašto su takvim, ishitrenim potezima, bez prethodnog dogovora sa socijalnim partnerima, u startu doveli u pitanje ishod današnjih pregovora.

Predsjednica SDLSN-a Iva Šušković je napomenula kako se ne bi napravila značajna proračunska ušteda ako plaća ne bi rasla dva plus dva posto i suspenzijom materijalnih prava, te zatražila od Vlade dostavu projekcije ušteda na svim predloženim stavkama. Još jednom se osvrnula da se na, ionako malim plaćama, suspenzijom od dva posto povećanja ne bi znatno uštedjelo.

Naglasila je i kako božićnica u ovom trenutku ne bi trebala biti predmet pregovora budući da se radi o pravu koje se stječe tek za sedam mjeseci i da ako uzmemo u obzir da se o fiskalnim učincima govori u kvartalima, božićnica treba biti predmet razgovora u zadnjem kvartalu ove godine nakon rebalansa državnog proračuna.

Sindikati su mišljenja kako bi jubilarna nagrada bila nepravedno suspendirana i nema zakonske osnove da se derogira dospjela tražbina za jubilarnu nagradu i ne bi bilo pravično da se ne isplati onima koji sada ostvaruju to pravo, a sljedeće godine isplati onima koji to pravo ostvaruju u tom razdoblju.

Predstavnici sindikata državnih službi složili su se i da se ne bi trebalo dovoditi u pitanje Sporazum o povećanju osnovne plaće policijskim službenicima iz prosinca 2019.g. jer je se radi o očekivanom povećanju u sljedećem kvartalu u visini jedan posto na osnovnu plaću SSS policijskog službenika.

Vlada ističe da bi se ovim Dodatkom materijalna prava ukinula do 31. prosinca 2020, a da bi početkom 2021. razgovarali s novom Vladom o osnovici za 2021.g. Zaključeno je da će Vlada do kraja dana dostaviti prijedlog dodatka III. Kolektivnog ugovora i da će sindikati javiti kada će dogovoriti novi sastanak s Vladom.