Inicijativa za početak pregovora u JVP-u Pag i nastavak pregovora u JVP-u Gračac

Zagreb, 27. siječnja 2023. – Nakon nedavno postignutog dogovora o pokretanju inicijative za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora za Javnu vatrogasnu postrojbu Pag, danas je inicijativa i poslana i to svim osnivačima JPV-a – gradu Pagu, Općini Povljana te Općini Kolan. Brojčano snažni i jedinstveni u stavovima ne sumnjamo u uspjeh.

Tragom istinskog socijalnog partnerstva, vjerujemo u uspjeh i u pokrenutim kolektivnim pregovorima s načelnikom Općine Gračac Robertom Jukom radi reguliranja prava profesionalnih vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gračac. Sljedeći sastanak uskoro.