Izdaja sindikalizma

Zagreb, 28. travnja 2023. – Umjesto zajedničke tradicionalne sindikalne povorke za isticanje ideje boljih uvjeta rada i većih plaća za sve, (ne)sindikalna solidarnost svela se na sitne interese pojedinih sindikata i izdaju sindikalizma koju je omogućio upravo Zakon o radu.

Profesor radnog prava Viktor Gotovac za Jutarnji list pojašnjava kako sindikati danas kolektivno pregovaraju, ostvarujući povlastice za članove sindikata čime se stvaraju poticaji, oblici neizravne prisile za uključivanje u sindikat, i to ne bilo koji, nego reprezentativni.

– To je nešto što dezavuira sindikalni pokret, negira solidarnost kao obilježje sindikalizma, a nitko nije dezavuirao sindikalan pokret kao ovaj put sindikati sami, pretvarajući sindikalizam u puku pragmu i žrtvujući ideje boljih uvjeta rada za sitne financijske interese te stvarajući „virtualno“ članstvo, one koji u njih ulaze zbog osobnog probitka, a ne sindikalne svijesti, zaključio je Viktor Gotovac u objavljenom tekstu pod naslovom „To je protuustavna neizravna prisila za učlanjenje u odabrane sindikate“.

Prema mišljenju Viktora Gotovca, sindikati su napravili silnu pogrešku sami iniciravši podjelu u sindikalnom pokretu.

– No, ne manja sramota je ona predlagača zakona i zakonodavca koji je to omogućio. Valjalo bi razmisliti nesposobnošću i neznanjem kojeg ili kojih državnih dužnosnika je ovakvo što predloženo i izglasano, rekao je Gotovac, opasnim smatrajući činjenicu kako država omogućava da poslodavci, dajući privilegije za članove reprezentativnih sindikata, ne samo da utječu na učlanjivanje radnika u sindikate, nego i arbitrira u koje bi se sindikate njihovi radnici trebali učlaniti. To, pak, dovodi do zaključka kako poslodavci financiraju članstvo radnika u sindikatima i tako, praktički, financiraju i utječu na sindikate, nadziru njihovo djelovanje.

– A sindikate koje financiraju, na njih utječu i nadziru  ih poslodavci nazivamo ‘žutim sindikatima’. To je izdaja sindikalizma na kojoj su inzistirali sami sindikati. U ovom slučaju jasno možemo zaključiti kako su time sindikati ne samo potpisali vlastitu organizacijsku kapitulaciju, nego su kompromitirali samu ideju sindikalizma, omogućavajući da ih poslodavci nadziru. Jer ako ogolimo ovu ideju, ono što imamo jest to da većinski  zauzimaju poziciju da kažu – za članstvo u našem sindikatu dobivate nagradu koju vam plaća poslodavac, zaključio je.

Ovime je profesor Gotovac potvrdio sve što SDLSN RH ističe od prvotnog prijedloga odredbe članka 192. Zakona o radu kao i uvođenja diskriminatorne odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a čime se koriste policijski sindikati u kampanji usmjerenoj protiv drugih sindikata u državnoj službi.