Mirno rješenje spora radi uvećanja osnovice za obračun plaće za šest posto – odgovori na česta pitanja

Zagreb, 30. srpnja 2021. – Slijedom objave Vrhovnog suda RH od 1. srpnja 2021. god. o prijedlogu o oglednom sporu, SDLSN RH je svoje članove putem sindikalnih povjerenika obavijestio o mogućnosti podnošenja zahtjeva za mirno rješenje spora radi uvećanja osnovice za obračun plaće za šest posto za razdoblje lipanj – prosinac 2016. god.

Sindikat će i nadalje svoje članove obavještavati o objavama Vrhovnog suda u svezi navedenog i davati im daljnje upute putem sindikalnih povjerenika, te upućujemo članove Sindikata da se obrate svojem sindikalnom povjereniku u slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja o podnošenjima zahtjeva za mirno rješenje spora.

Ovdje dajemo odgovore na česta pitanja članova:

Informacijom o oglednom sporu i mogućnosti podnošenja zahtjeva za mirno rješenje spora, Sindikat ne upućuje članove na podnošenje tužbi. Tužbe će po punomoćima članova koji dostave dokaze o podnesenim zahtjevima za mirno rješenje spora i potrebne personalne dokaze, a ovisno o daljnjim odlukama Vrhovnog suda RH, podnositi Sindikat, i to isključivo u slučaju ako odlukom Vrhovnog suda bude odlučeno da je zahtjev državnog službenika u oglednom sporu osnovan.

Ako bi Vrhovni sud zauzeo stav da zahtjev državnog službenika nije osnovan, tada Sindikat nema namjeru podnositi tužbe.

Dakle, samo ako bi odluka Vrhovnog suda u oglednom sporu bila pozitivna, Sindikat će podnositi tužbe po dostavljenim punomoćima. Tada nema nikakvog rizika, spor bi se morao dobiti. Zbog te mogućnosti smo i poslali dopis sindikalnim povjerenicima i dostavili obrasce zahtjeva za mirno rješenje spora, što je preduvjet za naknadno podnošenje tužbe.

Ako bi odluka Vrhovnog suda bila negativna, ne idemo s tužbama jer bismo ih izgubili.

Postoji i treća opcija – da Vrhovni sud odbaci zahtjev i odbije odlučivati o oglednom sporu. Tada ostajemo kod svojeg prethodnog stava koji smo iznosili članovima:
Tužbe radi isplate razlike plaće državnim službenicima od šest posto za 2016. godinu su visokorizične, te član koji inzistira na takvoj tužbi može imati besplatnu pravnu pomoć Sindikata u obliku pravnog zastupanja, ali će sam snositi rizik gubitka spora i platiti sve druge troškove postupka.

Za podnošenje zahtjeva za mirno rješenje spora ima vremena sve do donošenja odluke Vrhovnog suda u oglednom sporu, odnosno u roku od 10 dana nakon objave odluke Vrhovnog suda. Dakle, moguće je i pričekati odluku Vrhovnog suda te zahtjev za mirno rješenje spora podnijeti tek ako odluka Vrhovnog suda bude povoljna. Uz svaki zahtjev ODO-u bi morala biti kompletna dokumentacija, pri čemu nije potrebno dostavljati podatke Državnog zavoda za statistiku koji su javno objavljeni.

Treba voditi računa o čuvanju potvrde o predaji zahtjeva pošti ili pisarnici ODO-a.

Zastara je zastala 1. srpnja 2021. objavom odluke o zahtjevu za pokretanje oglednog spora pred Vrhovnim sudom.

Zastara će nastaviti teći nakon objave konačne odluke Vrhovnog suda o tom pitanju o čemu ćemo članove putem sindikalnih povjerenika i web stranice SDLSN RH obavijestiti.

Naknada za bolovanje (lipanj-prosinac 2016.) po uvećanoj osnovici od šest posto može se tražiti samo u slučaju korištenja bolovanja na teret poslodavca.

Bolovanje na teret HZZO-a regulirano je drugim propisima, te se isplaćuje na teret HZZO-a, a ne poslodavca.

Stoga oni koji su bili na dugotrajnim bolovanjima (na teret HZZO-a), za to razdoblje ne mogu potraživati razliku plaće, niti naknade plaće po uvećanoj osnovici za obračun plaće.

Oni koji su bili na bolovanju na teret poslodavca mogu tražiti naknadu plaće.

Foto: Pixabay.com