O položaju pravosudnih policajaca s Upravom za zatvorski sustav i probaciju

Zagreb, 21. rujna 2022. – U Ministarstvu pravosuđa i uprave održan je sastanak predstavnika SDLSN RH i Uprave za zatvorski sustav i probaciju. Razgovaralo se o primjeni odredbi kolektivnog ugovora, o problematici rada na terenu, te o plaćama pravosudnih policajaca koje nisu dovoljno stimulativne za privlačenje novih ljudi u sustav, kao i o motivaciji starijih policajaca za ostanak u službi.

Uprava za zatvorski sustav sa Zvonimirom Penićem, kao v.d.-om ravnatelja na čelu, očekuje skoro donošenje uredbe o zvanjima pravosudnih policajaca, s obzirom da je Uprava u suradnji sa sindikatima nacrt izradila još u lipnju. Uprava je izrazila mišljenje da bi se prava i obveze pravosudnih policajaca trebala regulirati posebnim zakonom, odvojeno od Zakona o izvršavanju kazne zatvora, a što SDLSN RH predlaže već niz godina. Obje su strane izrazile otvorenost za daljnju suradnju.