Obavijest o reprezentativnosti sindikata u državnoj službi

Zagreb, 5. listopada 2021. – Prema Rješenju Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH  (SDLSN RH) trenutno nije reprezentativan za kolektivno pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora za službenike i namještenike zaposlene u tijelima državne uprave, odnosno državnim tijelima, za čije se plaće i druga materijalna prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu, odnosno riznici prema posebnom propisu.

Povjerenstvo je utvrdilo kako je ukupni broj sindikalno organiziranih radnika na razini odnosno području za koje se pregovara 37.444, od kojih SDLSN RH ima 5.450 članova, odnosno 14,56 posto.

Zakonski, da bi sindikat bio reprezentativan treba imati najmanje dvadeset posto radnika članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika. Slijedom toga, reprezentativnost je, od devet prebrojavanih, utvrđena samo dvama policijskim sindikatima.

SDLSN RH i dalje je jedini sindikat koji zastupa službenike i namještenike u svim tijelima državne uprave (njih 143), te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Gubitak reprezentativnosti ne znači da ćemo u potpunosti biti isključeni iz kolektivnog pregovaranja. Bit ćemo posredno uključeni u pregovore, ali se, najvjerojatnije, nećemo pojaviti kao supotpisnik.

Prava i obveze iz Kolektivnog ugovora i dalje će se primjenjivati na naše članove, a i regulirat ćemo i primjenu odredbi iz Kolektivnog ugovora o zaštiti i pravima naših sindikalnih povjerenika.

Unatoč tome što je broj članova u proteklih godinu i pol porastao, bilježimo smanjenje broja naših članova u državnoj službi. Ponajprije je to zbog reforme sustava javne uprave 2020. u sklopu koje su službenici i namještenici iz Ureda državne uprave premješteni u županije, te više ne ulaze u broj naših članova iz redova državnih službenika. Također napominjemo kako je u proteklom razdoblju i veliki broj starijih članova otišao u mirovinu.

S druge strane, većina državnih službenika je u sustavu MUP-a kojima je jednostavnije sindikalno organiziranje, jer djeluju u jednom tijelu državne uprave, te se učlanjuju u sindikat prilikom ulaska u službu.

Potreban je dodatan trud naših sindikalnih povjerenika kako bi se novozaposleni u državnim tijelima učlanili u SDLSN RH.

U proteklih godinu i pol, u SDLSN RH se učlanilo 1.300 novih članova. U slučaju daljnjeg rasta broja članova, možemo tražiti novo prebrojavanje i prije prestanka važenja sada utvrđene reprezentativnosti.

Ako ne ranije, novo prebrojavanje članova bit će za tri godine, a do tada je na svim državnim službenicima i namještenicima da zbiju redove i svi zajedno osiguramo snažnu pregovaračku poziciju.

U kontekstu (ne)priznavanja broja članova, potenciramo i problem metode samog prebrojavanja. Naime, mnogi su službenici članovi nekoliko sindikata i svaki od njih se broji kao član svakog od toga sindikata. Na kraju, broj sindikalno organiziranih službenika i namještenika premašuje broj stvarno zaposlenih.

Rješenje Povjerenstva se odnosi samo na državnu službu, te napominjemo kako je naš sindikat reprezentativan u jedinicama lokalne i područne samouprave, te se tamo nastavljaju pregovaračke aktivnosti kao i dosad.