Okrugli stol o plaćama u javnom sektoru

Tuheljske Toplice, 30. studenoga 2022. – Nakon radionica o kolektivnom pregovaranju te seminara o upravljanju stresom na radu, u sklopu prvog projekta SDLSN RH „Jačanje socijalnog dijaloga u javnom sektoru Hrvatske“ održan je i okrugli stol o plaćama u državnoj i javnim službama te lokalnoj i područnoj samoupravi.

O temi su govorile Žanet Pelivan i Iva Bolanča.

Slijede okrugli stolovi o važnosti javnog sektora za društvo te o uključivanju mladih u sindikat.
Sredstva za provedbu projekta osigurana su u sklopu financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2014.-2021., programa „Socijalni dijalog – dostojanstveni rad“.