Profesionalni vatrogasci najavili prosvjed

Zagreb, 25. travnja 2023. – Ako se do 3. svibnja 2023. u Narodnim novinama ne objavi Pravilnik o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca, SDLSN RH će, u suradnji s Udrugom sindikata profesionalnih vatrogasaca RH i drugim sindikatima koji djeluju u vatrogastvu, 4. svibnja organizirati javni prosvjed u centru Zagreba.

Pravilnik koji regulira minimalna prava profesionalnih vatrogasaca trebao je biti donesen još 2020. godine, u roku šest mjeseci nakon stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu, no, unatoč svim naporima SDLSN RH, to se nije dogodilo. Profesionalni vatrogasci dvije su protupožarne sezone odradili neuređenog sustava plaća i u (ne)milosti lokalne samouprave.

SDLSN RH je sudjelovao u izradi prve verzije Pravilnika, ali ga je Ured za zakonodavstvo vratio na doradu, jer su u Pravilniku bili i dodaci na plaću za posebne uvjete rada i drugi. Donesen je novi Pravilnik koji sadrži samo koeficijente složenosti poslova, dok su dodaci na plaću regulirani na način da se ugovaraju kolektivnim ugovorom, a ako nije sklopljen kolektivni ugovor, primjenjivat će se dodaci na plaću iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Dodatke za posebne uvjete rada regulirat će Vlada RH naknadno uredbom.

Prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika, novi Pravilnik bi trebao „ugledati svjetlo dana“, odnosno biti objavljen u Narodnim novinama do kraja travnja 2023.