Šušković: Sindikati trebaju imati isti cilj – zaštitu radnika, njihovih plaća, uvjeta rada i dostojanstva

Zagreb, 25. travnja 2023. – Predsjednica SDLSN RH Iva Šušković gostovala je u Studiju 4 HTV-a gdje je, među ostalim, govorila o aktualnim pregovorima reprezentativnih sindikata u državnoj i javnim službama s Vladom RH, plaćama i radnim uvjetima u državnoj službi i jedinicama lokalne i područne samouprave, sindikalnim akcijama SDLSN RH u pravosuđu radi povećanja plaća i podršci sudaca te o hrvatskoj sindikalnoj sceni općenito.

– Novi Zakon o radu omogućio je da Vlada u ovom trenutku selektivnim pristupom pregovara o materijalnim pravima, ali ne za članove svih sindikata, kako su to sindikati godinama tražili, već za članove sindikata pregovarača. Kako sindikalno organiziranje počiva i na međunarodnim konvencijama, smatram da je problemu trebalo pristupiti na drukčiji način, a ne raditi razlike između člana sindikata koji u ovom trenutku ne pregovara i člana sindikata koji je u ovom trenutku pregovarač, rekla je predsjednica SDLSN RH.

Zbog odredbe ZOR-a prema kojoj članovi sindikata pregovarača mogu ostvariti neko povoljnije pravo, kako reče, članovi SDLSN RH i svih ostalih sindikata koji većinski djeluju u pojedinim tijelima, a nisu reprezentativni i ne mogu taj status ostvariti zbog broja zaposlenih, trpe zbog prelaska članstva u sindikate koji trenutno pregovaraju.

– I Vlada i sindikati su još u trenutku potpisivanja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, gdje se na neki način ograničava sindikalno djelovanje sindikatima koji nisu potpisnici, te ovom odredbom ZOR-a usmjerili na neki način članove sindikata koji ne pregovaraju u članstvo sindikata koji u ovom trenutku pregovaraju, dodala je.

– No, ako je ZOR-om već i omogućeno ugovaranje povoljnijih materijalnih prava za članove sindikata pregovarača trebalo je taj dio ostaviti za kraj nakon što se poboljšaju plaće. Daleko veći problem od materijalnih prava o kojima se pregovara je plaća, poručila je.

Govoreći o malim plaćama, lošim uvjetima rada i preopterećenosti radom u cjelokupnoj državnoj službi, podsjetila je i na prošlogodišnje prosvjede zaposlenih u pravosudnim tijelima tijekom kojih su podršku službenicima i namještenicima dali i suci.

– Možemo razumjeti motive i zahtjeve sudaca za povećanjem njihovih plaća te i  oni imaju našu podršku, poručila je.

Nadovezujući se kako je prilikom organiziranja prosvjeda zaposlenih u pravosudnim tijelima SDLSN RH pozvao i druge sindikate da mu se pridruže, predsjednica SDLSN je zaključila:

– Hrvatska sindikalna scena treba biti puno više složnija, nastupati zajedno. Problemom koji se stvorio ZOR-om samo nas se još više udaljava i razjedinjuje. Stvara se problem između samih sindikata, a on ne bi trebao postojati, jer sindikat je, ipak, taj koji je zadnji zid obrane od udaraca koje trpi ti koje sindikat zastupa. Sindikati trebaju imati isti cilj, a to je zaštita radnika, njihovih plaća, uvjeta rada i dostojanstva.

Gostovanje predsjednice SDLSN RH u cijelosti pogledajte na poveznici:
Šušković: Sindikalna scena trebala bi biti jedinstvena _vijesti.hrt.hr

Foto: Screenshot