SDLSN RH sklopio Sporazum o suradnji sa SUFBIH

Sarajevo, 11. veljače 2022. – Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova u Federaciji BiH, kao najveći takvi sindikati koji obuhvaćaju zaposlene u tom području, sklopili su Sporazum o suradnji.

Tragom potpisanog Sporazuma dva srodna sindikata razmjenjivat će iskustva u sindikalnom radu, tim više što su oba članovi Europske federacije sindikata javnih službi – EPSU, te gaje zajedničke vrijednosti i ciljeve.

Sindikalnim kolegama bit će korisna naša iskustva iz procesa pristupanja RH u EU.

Prilikom sklapanja Sporazuma posebno je naglašeno kako se radi o sindikatima koji imaju istu strukturu, sindikalno organiziraju službenike i namještenike u državnim tijelima, te na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i da oba sindikata svoju djelatnost financiraju iz članarine što im jamči neovisnost o poslodavcu, za razliku od onih sindikata koji takvu samostalnost nemaju.