SDLSN RH uključen u radne skupine za izradu Zakona o plaćama i uredbi, povjerenici imaju pravo na provođenje sindikalnih aktivnosti

Zagreb, 14. veljače 2024. – Pozivajući se na Zakon o medijima, SDLSN RH uputio je glavnom uredniku Jutarnjeg lista Goranu Ogurliću zahtjev za ispravkom objavljenih netočnih informacija.

Među ostalim, u zahtjevu se navodi:

Poštovani,

pišući o najnovijim rezultatima utvrđivanja reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje u državnoj službi, novinar Goran Penić u članku objavljenom u današnjem broju Jutarnjeg lista pod naslovom „Policajci će i dalje pregovarati o plaćama državnih službenika“ iznio je netočne informacije čime je povrijedio prava i interese članova SDLSN RH i samoga SDLSN RH.

Slijedom pogrešne interpretacije ili neznanja, novinar je netočno napisao „Uz to što ne mogu… dati primjedbe na uredbe koje Vlada priprema, sindikalni povjerenici nereprezentativnih sindikata moraju koristiti godišnji odmor za održavanje sastanaka i svoj rad, to ne mogu raditi tijekom radnog vremena, a nemaju ni ostala prava koja imaju reprezentativni sindikati, odnosno da im čelnik tijela mora osigurati prostorije za rad, te pravo na korištenje opreme.“

Točno je da su prijedlozi uredbi dostavljeni na mišljenje SDLSN RH, ali i drugim nereprezentativnim sindikatima za kolektivno pregovaranje u državnoj službi putem reprezentativne udruge sindikata više razine, u konkretnom slučaju putem NHS-a, a kako je propisano čl. 14. st. 6. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

Upravo su slijedom članstva u reprezentativnoj sindikalnoj središnjici predstavnici SDLSN RH bili uključeni u radne skupine za izradu Zakona i uredbi o plaćama u državnoj i javnim službama te je dio naših primjedbi i prijedloga već i uvažen.

Točno je i da sindikalni povjerenici SDLSN RH u državnim tijelima imaju pravo na provođenje sindikalnih aktivnosti sukladno odredbama Zakona o radu, odnosno Konvencijama MOR-a broj 87 o slobodi udruživanja i 98 o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivnog pregovaranja koje je RH ratificirala, neovisno o tome što su reprezentativni sindikati u državnoj službi u sadašnjem Kolektivnom ugovoru za DSN isposlovali odredbu (članak 94.) kojom protivno navedenim konvencijama pokušavaju to negirati, te SPH od čelnika državnih tijela redovito temeljem te odredbe aktivno traži da se samo povjerenicima reprezentativnih sindikata priznaju prava iz KU, a drugima da se sve naplati.

Reprezentativnost, po zakonu, ne služi tome da bi se omogućilo nejednako postupanje prema sindikalnim povjerenicima ovisno o njihovoj reprezentativnosti, odnosno ovisno o tome je li im zakonom omogućeno pregovaranje i potpisivanje kolektivnog ugovora.